Laisvės g. 50,  LT-72309 Tauragė

Tel. 8-446-62929   

Faksas 8-446-61740

El. paštas: infotauragesrk.lt 

2017 m. spalio 17 d.

Veiklos sritys

 

          VĮ Tauragės regiono keliai atsakinga už Tauragės apskrities valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių priežiūrą ir remontą.

 

         Prižiūrime 1446 km kelių išsidėsčiusių Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonuose bei Pagėgių savivaldybėje. Tai yra 66 km magistralinio kelio Ryga –Kaliningradas atkarpa bei 377 km krašto ir 1003 km rajoninių kelių.

 

          Įmonės tikslas – vykdyti valstybės nustatytas užduotis, prižiūrint valstybinės reikšmės kelius, tiltus, kelio statinius, eismo reguliavimo priemones, želdinius, išlaikyti kelių priežiūros normatyvais apibrėžtą kelių priežiūros lygį.


         Įmonė eksploatuoja 5 karjerus, iš kurių iškasamas žvyras yra frakcionuojamas ir naudojamas kelių reikmėms. Įmonė prižiūri 119 tiltų, kurių bendras ilgis 4238 m. Ilgiausias tiltas regione yra Jurbarke – per Nemuną. Tilto ilgis – 494 m.


         Strateginis įmonės tikslas yra optimali kelių priežiūra esant mažiausioms sąnaudoms, kuri užtikrintų saugų eismą, sudarytų sąlygas patogiai ir ekonomiškai važiuoti keliais

 

         Įmonė atlieka ir kitas jai priskirtas funkcijas:

 

  •          valstybinių kelių apskaitą ir inventorizavimą;

  •          remonto ir rekonstrukcijos perspektyvinį planavimą;

  •          eismo saugumo priemonių planavimą ir eismo įvykių analizę;

  •          derinimus, leidimų bei projektavimo sąlygų išdavimą, techninę priežiūrą.


 

     

Atnaujinimo data: 2017-08-08