Laisvės g. 50,  LT-72309 Tauragė

Tel. 8-446-62929   

Faksas 8-446-61740

El. paštas: infotauragesrk.lt 

2017 m. spalio 17 d.

Kontaktai

 

Darbo laikas:

IV nuo 7:00 val. iki 16:00 val.

Pietų pertrauka:

nuo 11:00 val. iki 12:00 val.

Elektroninio pašto sudarymo tvarka - vardas.pavarde@tauragesrk.lt

 

  Pareigos                       Vardas Pavardė             Telefonas  El.paštas                                

   l. e. p. direktorius

   Arvydas Andriejauskas

(8 446) 62 924
8 640 89 922

direktoriustauragesrk.lt

   Direktoriaus pavaduotojas
   kelių priežiūrai

   Arvydas Andriejauskas

(8 446) 62 924
8 640 89 922

arvydas.andriejauskastauragesrk.lt

   Direktoriaus pavaduotojas- vyriausiasis
   inžinierius

   Stasys Būrė

(8 446) 62 929
8 686 79 520

stasys.buretauragesrk.lt

   Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus
   viršininkas-vyriausiasis mechanikas

   Arūnas Urbutis

(8 446) 62 929
8 698 86 961

arunas.urbutistauragesrk.lt

   Vyriausioji buhalterė

   Dalia Malcevičiūtė

(8 446) 62 925
8 687 73 692

dalia.malceviciutetauragesrk.lt

   Vyriausiasis ekonomistas

   Vytautas Gudjonis

8 650 09 145

vytautas.gudjonistauragesrk.lt

   Juristas

   Rokas Grytė

8 650 09 144

rokas.grytetauragesrk.lt

   Personalo inspektorė-
   sekretorė  

   Laima Paulikienė

(8 446) 62 929
8 682 24 594

laima.paulikienetauragesrk.lt

   Vidaus audito skyriaus
   viršininkė  

   Sonata Dadūraitė

8 650 09 140

sonata.daduraitetauragesrk.lt

   Saugaus eismo ir
   kelių priežiūros skyriaus
   viršininkas

   Raimondas Pocius

(8 446) 62 927
8 686 05 078

raimondas.pociustauragesrk.lt

   Saugaus eismo inžinierius

  Jaunius Vilimas

(8 446) 62 927
8 655 34 143 

jaunius.vilimastauragesrk.lt 

   Kelių ir jų statinių
   priežiūros inžinierius 

   Jonas Armonas

(8 446) 62 927
8 650 09 141

jonas.armonastauragesrk.lt

   Techninio ir
   projektų rengimo
   skyriaus viršininkas

   Tomas Mikonis

8 686 79 510

tomas.mikonistauragesrk.lt

   Buhalterė

   Veronika Jankauskienė

8 650 09 121

veronika.jankauskienetauragesrk.lt

   Buhalterė

   Liubovė Vileikienė

8 650 09 120

liubove.vileikienetauragesrk.lt

   Informacinių technologijų
   inžinierius

   Alvydas Petkus

8 612 85 885

alvydas.petkustauragesrk.lt

 

Tauragės kelių tarnyba

Adresas: Laisvės g. 50, LT 72309 Tauragė Faksas: 8-650-09137; el. paštas  taurageskttauragesrk.lt

  Pareigos                       Vardas Pavardė             Telefonas  El.paštas                                
   Viršininkas

   Jonas Varkala

   (8 446) 62 919
   8 686 79 516
jonas.varkala@tauragesrk.lt

   Viršininko pavaduotojas
   kelių priežiūrai

   Darius Spancerna

   (8 446) 62 919
   8 686 79 511
darius.spancerna@tauragesrk.lt
   Buhalterė

   Reda Lukošiūnienė

   (8 446) 62 919 reda.lukosiuniene@tauragesrk.lt
   Vyresnysis mechanikas

   Levonas Vitkus

   8 687 12 399 levonas.vitkus@tauragesrk.lt
   Inžinierius

   Marius Timinskas

   8 650 09133 marius.timinskastauragesrk.lt

 

Jurbarko kelių tarnyba

Adresas: P.Paulaičio g. 25, LT 74111 Jurbarkas, Faksas: (8 447) 54 939; el. paštas jurbarkokttauragesrk.lt

  Pareigos                       Vardas Pavardė             Telefonas  El.paštas                                
   Viršininkas    Vytautas Tamavičius    8 686 52 834 vytautas.tamavicius@tauragesrk.lt

   Viršininko pavaduotojas
   kelių priežiūrai

   Edmundas Marcinkus    8 686 79 512 edmundas.marcinkus@tauragesrk.lt
   Buhalterė    Valda Tendzegolskienė   (8 447) 54 539
   8 640 11 266
valda.tendzegolskiene@tauragesrk.lt
   Vyresnysis mechanikas    Alvydas Šimkus    8 686 79 515 alvydas.simkus@tauragesrk.lt

 

Šilalės kelių tarnyba

Adresas: Struikų g. 10, LT 75124 Šilalė, Faksas: (8 449) 74 095; el. paštas silaleskttauragesrk.lt

  Pareigos                       Vardas Pavardė             Telefonas  El.paštas                                
   Viršininkas

  Jonas Dambrauskas

   (8 449) 74 164
   8 686 79 517
jonas.dambrauskas@tauragesrk.lt

   Viršininko pavaduotojas
   kelių priežiūrai

  Petras Bartkus

   (8 449) 74 187
   8 686 79 513
petras.bartkus@tauragesrk.lt
 
    Buhalterė

 
  Danguolė Mintautiškienė

   
   8 640 11 665

danguole.mintautiskiene@tauragesrk.lt
   
   Vyresnysis mechanikas

 
  Vidas Dargevičius

 
   8 698 12 471

vidas.dargevicius@tauragesrk.lt
Atnaujinimo data: 2017-09-11