Laisvės g. 50,  LT-72309 Tauragė

Tel. 8-446-62929   

Faksas 8-446-61740

El. paštas: infotauragesrk.lt 

2017 m. spalio 17 d.

Saugus eismas

 

        Vienas iš prioritetinių įmonės tikslų yra saugaus eismo politikos įgyvendinimas įmonės prižiūrimuose valstybinės reikšmės keliuose. Kad būtų užtikrintas saugus eismas ir siekiant mažinti eismo įvykių ir juose nukentėjusiųjų skaičių, įmonėje įsteigta saugaus eismo tarnyba, vėliau reorganizuota į Saugaus eismo ir kelių priežiūros skyrių.

      Saugaus eismo ir kelių priežiūros skyrius įgyvendina valstybės saugaus eismo politiką įmonės prižiūrimuose valstybinės reikšmės keliuose: vykdo Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, įmonės parengtas saugaus eismo programas, organizuoja ir tobulina saugaus eismo veiklą įmonės prižiūrimuose valstybinės reikšmės keliuose, rūpinasi, kad numatytos priemonės ir darbai, susiję su saugiu eismu, būtų atlikti kokybiškai ir laiku, vykdo įskaitinių eismo įvykių analizę ir apskaitą, teikia pasiūlymus avaringumo priežastims likviduoti.

      Įmonėje didelis dėmesys skiriamas eismo įvykių prevencijai: diegiamos inžinerinės saugaus eismo gerinimo priemonės, kurios teikia ilgalaikę naudą, vykdoma švietėjiška saugaus eismo veikla ir kt. 2011 metais įgyvendintas avaringų ruožų – „juodųjų dėmių“ likvidavimo planas, dėl kurio įmonės prižiūrimuose keliuose “juodųjų dėmių“ nebeliko.

        Visų taikomų inžinerinių priemonių tikslas vienas – padaryti mūsų kelius saugesnius ir patogesnius. Kiekvienais metais įmonė diegia inžinerines saugaus eismo priemones, kurių metu įrengiamos iškiliosios pėsčiųjų perėjos – „plato“, pertvarkomos pavojingos sankryžos, šalinami pavojingi saugiam eismui medžiai, pavojinguose ruožuose įrengiami kelio ženklai, atitvarai ir kt.

         Kasmet įmonėje planuojamos ir vykdomos įvairios švietėjiškos akcijos, skirtos eismo dalyvių saugumui užtikrinti: moksleiviams dalinami atšvaitai, lankstinukai, dviratininkams, pėstiesiems, kitiems eismo dalyviams – atšvaitinės liemenės. Toliau vykdomi Kelių direkcijos inicijuoti saugaus eismo projektai „Saugokime vieni kitus kelyje“, „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurių pagrindinis tikslas – įvairiomis komunikacijos priemonėmis keisti eismo dalyvių elgesį ir kultūrą keliuose, skatinti atsakomybę, pilietiškumą ir taip mažinti beprasmių žūčių skaičių keliuose.

         Visos šios priemonės turi įtakos laipsniškam eismo įvykių skaičiaus mažėjimui ir skatina visuomenės narių kultūringą ir atsakingą elgesį keliuose.

Atnaujinimo data: 2017-08-08